ภาษาอังกฤษ

method

ภาษาไทย
วิธี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
methodตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey know about the method.คำแปลพวกเขารู้เกี่ยวกับวิธีนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย