ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

met

คำแปล
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
have
มี
met
พบ
my
ของฉัน
ของผม
sister
น้องสาว
พี่สาว
last
สุดท้าย
week
สัปดาห์
.
คุณได้พบพี่สาวของฉันอาทิตย์ที่แล้ว
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
not
ไม่
ไม่ใช่
met
พบ
his
ของเขา
wife
ภรรยา
yet
ยัง
.
ฉันยังไม่ได้พบภรรยาของเขา
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
met
พบ
his
ของเขา
sister
น้องสาว
พี่สาว
.
ฉันได้พบพี่สาวของเขา
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ meet


PersonPresentPast
Imeetmet
he/she/itmeetsmet
you/we/theymeetmet

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย