ภาษาอังกฤษ

message

ภาษาไทย
ข้อความ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
messageตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis message is for both of you.คำแปลข้อความนี้สำหรับคุณทั้งสองคน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย