ภาษาอังกฤษ

men

ภาษาไทย
ผู้ชาย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
manตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างA man, a woman.คำแปลผู้ชายคนหนึ่ง ผู้หญิงคนหนึ่ง
menตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างYou are men and I am a girl.คำแปลพวกคุณเป็นผู้ชายและฉันเป็นเด็กผู้หญิง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย