ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

men

คำแปล
ผู้ชาย
You
พวกคุณ
เธอ
คุณ
are
เป็น
อยู่
men
ผู้ชาย
and
และ
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
am
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
girl
เด็กผู้หญิง
.
พวกคุณเป็นผู้ชายและฉันเป็นเด็กผู้หญิง
2 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
are
เป็น
อยู่
not
ไม่
ไม่ใช่
men
ผู้ชาย
.
พวกเราไม่ได้เป็นผู้ชาย
1 ความคิดเห็น
They
พวกเขา
พวกเธอ
สิ่งของเหล่านั้น
are
เป็น
อยู่
men
ผู้ชาย
.
พวกเขาเป็นผู้ชาย
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย