ภาษาอังกฤษ

memory

ภาษาไทย
ความจำ, ความทรงจำ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
memoryตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe lost the memory.คำแปลเขาได้สูญเสียความทรงจำ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย