ภาษาอังกฤษ

members

ภาษาไทย
สมาชิก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
memberตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe memberคำแปลสมาชิก
membersตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างEach group has three members.คำแปลแต่ละกลุ่มมีสมาชิกสามคน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย