ภาษาอังกฤษ

meeting

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
meetingsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThere are meetings every Monday.คำแปลการประชมทกวนจนทร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย