ภาษาอังกฤษ

meet

ภาษาไทย
พบ, เจอ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
metตัวอย่างYou have met my sister last week.คำแปลคุณได้พบพี่สาวของฉันอาทิตย์ที่แล้ว
meetตัวอย่างDo you want us to meet tomorrow?คำแปลคุณอยากพบกับพวกเราวันพรุ่งนี้มั้ย

การเชื่อมmeet

PersonPresentPast
Imeetmet
he/she/itmeetsmet
you/we/theymeetmet
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย