ภาษาอังกฤษ

measure

ภาษาไทย
มาตรการ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
measureตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is a good measure.คำแปลมันคือมาตรการที่ดี
measuresตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างAll three measuresคำแปลทั้งสามมาตรการ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย