Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

meal

คำแปล

มื้ออาหาร

A
meal

อาหารหนึ่งมื้อ

5 ความคิดเห็น

He
eats
the
meal
.

เขากินอาหาร

2 ความคิดเห็น

I
eat
a
meal
.

ฉันกินอาหาร

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง