ภาษาอังกฤษ

mayor

ภาษาไทย
นายกเทศมนตรี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
mayorตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIs he the mayor?คำแปลเขาคือนายกเทศมนตรีใช่ไหม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย