ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

mayor

คำแปล
นายกเทศมนตรี
Is
เป็น
อยู่
คือ
he
เขา
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
mayor
นายกเทศมนตรี
?
เขาคือนายกเทศมนตรีใช่ไหม
He
เขา
knows
รู้
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
mayor
นายกเทศมนตรี
.
เขารู้จักนายกเทศมนตรี
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
mayor
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย