ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

may

คำแปล
พฤษภาคม
March
มีนาคม
,
April
เมษายน
,
May
พฤษภาคม
and
และ
June
มิถุนายน
เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน
1 ความคิดเห็น
March
มีนาคม
,
April
เมษายน
,
May
พฤษภาคม
and
และ
June
มิถุนายน
เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน
1 ความคิดเห็น
May
พฤษภาคม
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
try
ลอง
พยายาม
this
นี้
นี่
skirt
กระโปรง
out
ออก
?
ฉันขอลองกระโปรงตัวนี้ได้ไหม
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ may


การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย