ภาษาอังกฤษ

matter

ภาษาไทย
เรื่อง, สสาร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
matterตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างNo matter how tall it is?คำแปลไม่ว่ามันจะสูงเท่าไหร่ก็ตาม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย