ภาษาอังกฤษ

material

ภาษาไทย
วัตถุ, ผ้า, วัสดุ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
materialตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWood is an important material.คำแปลไม้คือวัสดุที่สำคัญอย่างหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย