ภาษาอังกฤษ

match

ภาษาไทย
การแข่งขัน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
matchตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างDo you want to see the match together?คำแปลคุณอยากดูการแข่งขันนี้ด้วยกันมั้ย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย