ภาษาอังกฤษ

mass

ภาษาไทย
มวล

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
massตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างSometimes a mass will change to energy.คำแปลบางครั้งมวลจะเปลี่ยนเป็นพลังงาน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย