ภาษาอังกฤษ

marriage

ภาษาไทย
การแต่งงาน, แต่งงาน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
marriageตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI want marriage and a family.คำแปลฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย