marriage

คำแปล
การแต่งงาน, แต่งงาน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
want
อยากได้
marriage
การแต่งงาน
แต่งงาน
and
และ
a
หนึ่ง
family
ครอบครัว
.
ฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว
3 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
want
อยากได้
marriage
การแต่งงาน
แต่งงาน
and
และ
a
หนึ่ง
family
ครอบครัว
.
ฉันอยากแต่งงานและมีครอบครัว
3 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
marriage
การแต่งงาน
แต่งงาน
การแต่งงานของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย