ภาษาอังกฤษ

market

ภาษาไทย
ตลาด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
marketตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe go to the market together.คำแปลพวกเราไปตลาดด้วยกัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย