ภาษาอังกฤษ

mark

ภาษาไทย
ทำให้เป็นรอย, เครื่องหมาย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
markตัวอย่างI mark my shirt.คำแปลผมทําเครื่องหมายบนเสื้อเชิ้ตของผม

การเชื่อมmark

PersonPresentPast
Imarkmarked
he/she/itmarksmarked
you/we/theymarkmarked
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย