Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

march

คำแปล
มีนาคม
March
,
April
,
May
and
June
เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน
1 ความคิดเห็น
March
,
April
,
May
and
June
เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน
1 ความคิดเห็น
February
,
March
and
April
เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และ เดือนเมษายน
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย