ภาษาอังกฤษ

marathon

ภาษาไทย
มาราธอน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
marathonตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe is ready for her next marathon.คำแปลเธอพร้อมสำหรับการวิ่งมาราธอนครั้งหน้าของเธอ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย