ภาษาอังกฤษ

map

ภาษาไทย
แผนที่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
mapตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างDo you have a map?คำแปลคุณมีแผนที่ไหม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย