ภาษาอังกฤษ

many

ภาษาไทย
หลาย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
manyตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างHow many girls are in the zoo?คำแปลเด็กผู้หญิงกี่คนอยู่ในสวนสัตว์แห่งนี้

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย