majority

คำแปล
คนส่วนมาก, ส่วนใหญ่, เสียงส่วนมาก
We
พวกเรา
are
เป็น
อยู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
majority
เสียงส่วนมาก
ส่วนใหญ่
คนส่วนมาก
.
พวกเราคือคนส่วนใหญ่
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
are
อยู่
เป็น
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
majority
ส่วนใหญ่
เสียงส่วนมาก
คนส่วนมาก
.
พวกเขาคือคนส่วนใหญ่
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
majority
เสียงส่วนมาก
ส่วนใหญ่
คนส่วนมาก
คนส่วนใหญ่

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย