ภาษาอังกฤษ

majority

ภาษาไทย
คนส่วนมาก, ส่วนใหญ่, เสียงส่วนมาก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
majorityตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe are the majority.คำแปลพวกเราคือคนส่วนใหญ่

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย