ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

magazine

คำแปล
นิตยสาร
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
magazine
นิตยสาร
is
เป็น
อยู่
คือ
about
เกี่ยวกับ
ประมาณ
the
thewine
ไวน์
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
wine
thewine
ไวน์
ไวน์
.
นิตยสารเกี่ยวกับไวน์
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
magazine
นิตยสาร
is
เป็น
อยู่
คือ
about
เกี่ยวกับ
ประมาณ
the
thewine
ไวน์
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
wine
thewine
ไวน์
ไวน์
.
นิตยสารเกี่ยวกับไวน์
1 ความคิดเห็น
After
หลัง
breakfast
อาหารเช้า
ข้าวเช้า
,
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
read
อ่าน
her
เธอ
ของเธอ
a
หนึ่ง
magazine
นิตยสาร
.
หลังจากอาหารเช้าคุณอ่านนิตยสารให้เธอ
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย