ภาษาอังกฤษ

magazine

ภาษาไทย
นิตยสาร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
magazineตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างAfter breakfast, you read her a magazine.คำแปลหลังจากอาหารเช้าคุณอ่านนิตยสารให้เธอ
magazinesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI need magazines in English.คำแปลผมต้องการนิตยสารภาษาอังกฤษ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย