ภาษาอังกฤษ

machine

ภาษาไทย
เครื่องจักร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
machineตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI use my brother's machine.คำแปลฉันใช้เครื่องจักรของพี่ชายของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย