ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

machine

คำแปล
เครื่องจักร
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
use
ใช้
my
ของฉัน
ของผม
brother
น้องชาย (คำนามเอกพจน์)
พี่ชาย (คำนามเอกพจน์)
's
(แสดงความเป็นเจ้าของ)
machine
เครื่องจักร
.
ฉันใช้เครื่องจักรของพี่ชายของฉัน
My
ของฉัน
ของผม
husband
สามี
is
เป็น
อยู่
คือ
like
เหมือน
ชอบ
a
หนึ่ง
machine
เครื่องจักร
.
สามีของฉันเป็นเหมือนเครื่องจักร
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
machine
เครื่องจักร
เครื่องจักร
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย