ภาษาอังกฤษ

lunch

ภาษาไทย
อาหารกลางวัน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
lunchตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe boy eats lunch.คำแปลเด็กผู้ชายกินข้าวเที่ยง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย