ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lunch

คำแปล
อาหารกลางวัน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boy
เด็กผู้ชาย
eats
รับประทาน
กิน
lunch
อาหารกลางวัน
.
เด็กผู้ชายกินข้าวเที่ยง
3 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
eat
รับประทาน
กิน
lunch
อาหารกลางวัน
.
พวกเรากินข้าวเที่ยง
0 ความคิดเห็น
The
thelunch
ข้าวเที่ยง
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
lunch
thelunch
ข้าวเที่ยง
อาหารกลางวัน
ข้าวเที่ยง
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย