ภาษาอังกฤษ

luck

ภาษาไทย
โชค

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
luckตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI wish everyone good luck.คำแปลฉันขอให้ทุกคนโชคดี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย