ภาษาอังกฤษ

lots

ภาษาไทย
อย่างมาก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
lotตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างEvery day I tell my parents that I love them a lot.คำแปลทุกวันผมบอกพ่อแม่ของผมว่าผมรักพวกเขามาก
lotsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างYou have lots of books.คำแปลคุณมีหนังสือหลายเล่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย