ภาษาอังกฤษ

lot

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
lotตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างEvery day I tell my parents that I love them a lot.คำแปลกวนฉนบอกพอแมของฉนวาฉนรกพวกเขามาก
lotsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างYou have lots of books.คำแปลณมหนงสอหลายเล
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย