ภาษาอังกฤษ

lost

ภาษาไทย
สูญเสีย, หาย, แพ้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
lostตัวอย่างI lost my passport.คำแปลฉันได้ทำหนังสือเดินทางของฉันหาย
lostตัวอย่างHe has already lost his phone twice.คำแปลเขาได้ทำโทรศัพท์ของเขาหายสองครั้งแล้ว
loseตัวอย่างShe will not lose her job.คำแปลเธอจะไม่สูญเสียงานของเธอ

การเชื่อมlose

PersonPresentPast
Iloselost
he/she/itloseslost
you/we/theyloselost
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย