ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

look

คำแปล
ลักษณะ, ดู, มอง
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
will
จะ
look
มอง
ลักษณะ
ดู
at
ตอน
ที่
me
ผม
ฉัน
.
คุณจะมองฉัน
3 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
look
มอง
ดู
ลักษณะ
at
ตอน
ที่
the
themenu
รายการอาหาร
เมนู
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
menu
themenu
รายการอาหาร
เมนู
รายการอาหาร
.
พวกเรามองรายการอาหาร
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
look
มอง
ลักษณะ
ดู
like
เหมือน
ชอบ
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
.
ฉันดูเหมือนคุณ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ look


PersonPresentPast
Ilooklooked
he/she/itlookslooked
you/we/theylooklooked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย