ภาษาอังกฤษ

long

ภาษาไทย
ยาว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
longตัวอย่างThe dress is long.คำแปลชุดกระโปรงตัวนี้ยาว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย