ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

long

คำแปล
ยาว
My
ของฉัน
ของผม
skirt
กระโปรง
is
อยู่
คือ
เป็น
long
ยาว
.
กระโปรงของฉันยาว
10 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
winter
ฤดูหนาว
is
เป็น
อยู่
คือ
long
ยาว
.
ฤดูหนาวนี้ยาว
2 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
dress
เดรส
ชุดกระโปรง
is
เป็น
อยู่
คือ
long
ยาว
.
ชุดกระโปรงตัวนี้ยาว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย