ภาษาอังกฤษ

loads

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
loadตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy sister has a load of clothes.คำแปลี่สาวของฉนมเสื้อผาจำนวนมาก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย