ภาษาอังกฤษ

living

ภาษาไทย
มีชีวิตอยู่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
livingตัวอย่างIt is a living turtleคำแปลมันคือเต่าที่มีชีวิตอยู่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย