ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

lived

คำแปล
She
เธอ
has
มี
lived
อาศัย
there
ที่นั่น
for
เป็นเวลา
เพื่อ
สำหรับ
seven
เจ็ด
years
ปี
.
เธอได้อยู่ที่นั้นนานเจ็ดปีแล้ว
2 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
have
มี
lived
อาศัย
together
ด้วยกัน
for
เป็นเวลา
เพื่อ
สำหรับ
sixty
หกสิบ
years
ปี
.
พวกเราได้อยู่ด้วยกันนานหกสิบปีแล้ว
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
lived
อาศัย
here
ที่นี่
for
เป็นเวลา
เพื่อ
สำหรับ
five
ห้า
years
ปี
.
ฉันได้อยู่ที่นี่นานห้าปีแล้ว
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ live


PersonPresentPast
Ilivelived
he/she/itliveslived
you/we/theylivelived

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย