ภาษาอังกฤษ

live

ภาษาไทย
อยู่, อาศัย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
livesตัวอย่างMy sister lives in Germany.คำแปลพี่สาวของฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมัน
liveตัวอย่างThey live in Spain.คำแปลพวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศสเปน
livedตัวอย่างWe have lived together for sixty years.คำแปลพวกเราได้อยู่ด้วยกันนานหกสิบปีแล้ว
liveตัวอย่างI have to live with my parents.คำแปลฉันต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของฉัน

การเชื่อมlive

PersonPresentPast
Ilivelived
he/she/itliveslived
you/we/theylivelived

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย