ภาษาอังกฤษ

little

ภาษาไทย
เล็ก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
littleตัวอย่างMy little bookคำแปลหนังสือเล่มเล็กๆของผม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย