ภาษาอังกฤษ

literature

ภาษาไทย
วรรณกรรม, วรรณคดี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
literatureตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างDo you like French literature?คำแปลคุณชอบวรรณคดีภาษาฝรั่งเศสไหม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย