ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

listens

คำแปล
We
พวกเรา
speak
พูด
,
he
เขา
listens
ฟัง
.
พวกเราพูด, เขาฟัง
2 ความคิดเห็น
He
เขา
listens
ฟัง
.
เขาฟัง
6 ความคิดเห็น
She
เธอ
listens
ฟัง
.
เธอฟัง
2 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ listen


การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย