ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

listen

คำแปล
ฟัง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
women
ผู้หญิง
listen
ฟัง
.
พวกผู้หญิงฟัง
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boys
เด็กผู้ชาย
listen
ฟัง
.
พวกเด็กผู้ชายฟัง
We
พวกเรา
listen
ฟัง
.
พวกเราฟัง
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ listen


การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย