ภาษาอังกฤษ

listen

ภาษาไทย
ฟัง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
listensตัวอย่างWe speak, he listens.คำแปลพวกเราพูด, เขาฟัง
listenตัวอย่างThe boys listen.คำแปลพวกเด็กผู้ชายฟัง
listenedตัวอย่างYesterday evening, I listened to the radio.คำแปลเมื่อวานตอนเย็นฉันได้ฟังวิทยุเครื่องนี้
listeningตัวอย่างI am listening to the judge.คำแปลฉันกำลังฟังผู้พิพากษาคนนี้อยู่
listenตัวอย่างHe is going to listen to her advice.คำแปลเขาจะฟังคำแนะนำของเธอ

การเชื่อมlisten

PersonPresentPast
Ilistenlistened
he/she/itlistenslistened
you/we/theylistenlistened

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย