ภาษาอังกฤษ

list

ภาษาไทย
รายชื่อ, รายการ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
listตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIt is a good list.คำแปลมันคือรายชื่อที่ดีฉบับหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย