ภาษาอังกฤษ

line

ภาษาไทย
เส้น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
lineตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have a land line.คำแปลฉันมีโทรศัพท์บ้านเครื่องหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย