ภาษาอังกฤษ

limits

ภาษาไทย
[ขอบเขต/ขีดจํากัด]

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
limitตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างScience has no limit.คำแปลวิทยาศาสตร์ไร้ขอบเขต
limitsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างOur love has no limits.คำแปลความรักของเราไร้ขอบเขต
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย