ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

likes

คำแปล
He
เขา
likes
ชอบ
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
.
เขาชอบคุณ
5 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boy
เด็กผู้ชาย
likes
ชอบ
elephants
ช้าง
.
เด็กผู้ชายชอบช้างหลายตัว
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
cat
แมว
likes
ชอบ
milk
นม
.
แมวชอบนม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ like


PersonPresentPast
Ilikeliked
he/she/itlikesliked
you/we/theylikeliked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย