ภาษาอังกฤษ

like

ภาษาไทย
ชอบ, เหมือน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
likesตัวอย่างThe boy likes elephants.คำแปลเด็กผู้ชายชอบช้างหลายตัว
likeตัวอย่างI like your newspaper.คำแปลฉันชอบหนังสือพิมพ์ของคุณ
likedตัวอย่างI liked it last year, but I do not like it today.คำแปลฉันชอบมันเมื่อปีที่แล้ว แต่วันนี้ฉันไม่ชอบมันแล้ว
likeตัวอย่างMy mother did not like him.คำแปลแม่ของฉันไม่ได้ชอบเขา
likeตัวอย่างOur children like dogs, but I like cats.คำแปลลูกๆของพวกเราชอบหมา แต่ฉันชอบแมว

การเชื่อมlike

PersonPresentPast
Ilikeliked
he/she/itlikesliked
you/we/theylikeliked
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย