ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

like

คำแปล
เหมือน, ชอบ
We
พวกเรา
like
ชอบ
เหมือน
Germany
ประเทศเยอรมัน
.
เราชอบประเทศเยอรมัน
1 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
like
ชอบ
เหมือน
him
เขา
.
ฉันชอบเขา
4 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
like
ชอบ
เหมือน
hot
ร้อน
coffee
กาแฟ
.
ฉันไม่ชอบกาแฟชาร้อน
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ like


PersonPresentPast
Ilikeliked
he/she/itlikesliked
you/we/theylikeliked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย