ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

light

คำแปล
แสง, ไฟ, เบา
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
see
เห็น
เจอ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
light
แสง
ไฟ
เบา
.
ฉันเห็นแสงนี้
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
see
เห็น
เจอ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
light
แสง
ไฟ
เบา
.
ฉันเห็นแสงนี้
Do
ทำ
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
have
มี
light
แสง
ไฟ
เบา
?
คุณมีไฟไหม
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย