ภาษาอังกฤษ

light

ภาษาไทย
เบา, ไฟ, แสง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
lightตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI see the light.คำแปลฉันเห็นแสงนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย